Hopp til innhold

Fagstoff

Hva er etikk?

Vi gjør en rekke valg hver dag. Enkelte av valgene har betydning for flere enn oss selv. Som fagarbeider i helse- og oppvekstsektoren vil du oppleve at valgene får både ønskede og uønskede konsekvenser for brukerne. Det er ikke alltid lett å vite hva som er rett og galt.
Hvit pil på asfalt. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Etikk handler om hvordan vi mennesker forholder oss til hverandre. Oppfatningen av hva som er rett og galt, kan være forskjellig fra person til person. Det varierer innen samme kultur og mellom ulike kulturer. Det kommer an på hvilke normer, verdier, holdninger og livssyn man har.

 • Om du bryter de etiske reglene i hverdagen, blir du kanskje straffet med stygge blikk og sosial utestenging.
 • Om du bryter yrkesetiske regler, kan du bli påtalt av dine overordnede.
 • Om du bryter loven, kan du miste autorisasjonen din, og du kan bli straffet med bøter og fengsel.

Etikk og moral

Etikk er læren, eller teorien, om hva som er riktig og galt. Iblant er det vanskelig å vite hva som er rett å gjøre. Hvis du må velge én løsning ut fra flere mulige, kan etikken være til hjelp. Den kan gi begrunnelse for hvorfor du bør gjøre det ene eller det andre.

Moral handler om hvordan du oppfører deg, altså hva du faktisk gjør. Å handle moralsk betyr å oppføre seg etter de normer og regler som gjelder i den gruppen du tilhører. Gruppen kan være familien, vennegjengen eller kollegaene. Umoralsk oppførsel fører gjerne til negative reaksjoner hos andre.

Hverdagsetikk og yrkesetikk

Valgsituasjoner oppstår både privat, på skolen og på jobben. Vi skiller derfor mellom hverdagsetikk og yrkesetikk. Hverdagsetikk handler om de valgene du gjør som privatperson, for eksempel hvordan du forholder deg til foreldrene dine. Lyver du, eller er du til å stole på?

Yrkesetikk handler om de valgene du gjør som yrkesutøver og fagperson. Disse valgene angår brukere og kollegaer. Viser du respekt? Tar du ansvar, eller prøver du å lure deg unna? Yrkesetikken er mer omfattende enn hverdagsetikken fordi flere mennesker er innblandet, og da må det være flere regler.

Lovverk

Juss er et eget fagområde som skiller rett og galt. Juss handler om lover som Stortinget vedtar. Pasientrettighetsloven er et eksempel. Den er vedtatt for å sikre pasientenes rettigheter når de har behov for hjelp fra helsevesenet. Helsepersonell plikter å følge denne loven. Når det finnes en lov, skal man alltid følge den.

Utfordringer til deg

 1. Hvilke etiske regler gjelder i klassen? Lag en liste med fem regler.
 2. Diskuter handlinger dere utfører hver dag. Dette kan være ting dere gjør mot hverandre, eller ting dere sier til hverandre. Synes dere disse handlingene er moralske eller umoralske?
 3. Finn eksempler på
  • at det kan være moralsk riktig å bryte loven
  • allmennmoral
  • personlig moral

CC BY-SASkrevet av Trine Merethe Paulsen og Tove Bostad.
Sist faglig oppdatert 05.05.2020

Læringsressurser

Etikk i arbeidet