Hopp til innhold

Fagstoff

Etisk dilemma

Hva er et etisk dilemma? Etisk dilemma er en situasjon som er preget av tvil og usikkerhet. Her skal du øve deg i å ta stilling til etiske dilemmaer.
Jente sett bakfra står mellom to veier som fører hver sin vei. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Etiske valgsituasjoner og dilemmaer

Et dilemma er et valg mellom to like ubehagelige muligheter, en knipe.

Vi står overfor et etisk dilemma

 • når ulike verdier er i konflikt med hverandre
 • når det som er rett for én, er galt for en annen
 • når alle tenkelige løsninger har minussider

Når du står overfor et etisk dilemma, må du spørre deg selv:

 • Hva skal jeg legge mest vekt på?
 • Skal jeg gjøre min plikt og følge skrevne og uskrevne lover og regler?
 • Skal jeg velge den løsningen som gir minst dårlige følger for meg selv og andre?

En pliktetiker mener at menneskeverd og respekt står over hensynet til følgene av handlingene våre. En konsekvensetiker vil sette utfallet (det gode) over handlemåten (det rette).

Etikk krever øving

For å finne ut om en avgjørelse er etisk forsvarlig, kan vi stille oss selv noen kontrollspørsmål:

 • Er det lovlig?
 • Er det i samsvar med verdiene våre?
 • Er det riktig?
 • Beholder vi vår troverdighet?
 • Lønner det seg?
 • Lar det seg forsvare?

Et nøkkelspørsmål for å kontrollere valgene våre er dette: Tåler handlingene dagslys? Måten å tenke på, og standpunktet vi tar, avhenger også av hvilken type etikk vi legger til grunn – pliktetikk eller konsekvensetikk.

Drøft disse spørsmålene:

 • Er det greit å jukse til eksamen hvis det er liten sjanse for å bli oppdaget?
 • Er det greit å snyte på skatten?
 • Er det greit å bryte fartsgrensen i visse situasjoner?
 • En klassekamerat skulker noen skoletimer og ber deg lyve for læreren. Hva gjør du?

Det er ikke viktig at dere blir enige om et svar, men at dere øver dere i etisk tenkning.

Tenk over om du vil begrunne svarene ut fra pliktetikk eller konsekvensetikk.

CC BY-SASkrevet av Kjell Rosland. Rettighetshavere: Amendor AS og NKI Forlaget
Sist faglig oppdatert 21.03.2018

Læringsressurser

Etikk i arbeidet