Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Kunnskap om etikk

Etikk er læren om riktig og galt. Ordet etikk kommer av det greske ordet ethos, som betyr «skikk og vane». Ofte har mennesker ulike meninger om hva som er riktig og galt. Både livssyn, verdier og kultur påvirker oss. Hva som er riktig og galt, endrer seg også over tid.
Justitia – statue som personifiserer lov og rettferd. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
«Hvilken vei bør jeg velge? Mangen vei står meg åpen, og i valget kjenner man vismann fra tåpen.» (Ibsen, 1867)

Når du skal arbeide i helse- eller oppvekstsektoren, må du forholde deg til andre mennesker. Du vil møte mennesker som kanskje har et annet syn på riktig og galt enn du selv har. Da vil kunnskap om etikk kunne hjelpe deg til å gjøre de riktige valgene.

Tenk over

Etikk omhandler ulike tema.

  1. Lag et tankekart for hvert av temaene: Etikk, etiske dilemma, verdier, holdninger, å være menneske og yrkesetikk
    Ta fram tankekartene når du er ferdig med å jobbe med temaene. Hva har du lært?
  2. Hvilke kompetansemål i læreplanen din sier at du skal lære noe om dette fagstoffet?
  3. Diskuter og lag en plan for hvordan du vil jobbe med disse temaene. Du kan lage en plan sammen med klassen, eller du kan lage en egen plan for deg selv.

Kilde

Ibsen, H. (1867). Peer Gynt. Hentet fra https://www.ibsen.uio.no/DRVIT_PG%7CPGht.xhtml

CC BY-SASkrevet av Guri Bente Hårberg og Trine Merethe Paulsen.
Sist faglig oppdatert 12.01.2018

Læringsressurser

Etikk i arbeidet