Hopp til innhold

Fagstoff

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer er utarbeidet for flere yrker i helse- og oppvekstsektoren. Noen ganger kalles det også yrkesetiske retningslinjer. Her skal vi se på noen eksempler.
Helsefagarbeider og eldre pasient i hyggelig samvær. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Lov- og regelverk er overordnet

Yrkesutøvelsen i helse-og oppvekstsektoren er regulert av lover og forskrifter. Helsepersonelloven og pasientrettighetsloven er to eksempler. Lovene er vedtatt av Stortinget og bygger blant annet på etiske prinsipper, verdier og holdninger som samfunnet vårt bygger på.

I utdanningen legges det også stor vekt på etikk. Du har både lest om og gjort oppgaver knyttet til dette temaet. Slik skal du få et godt grunnlag for å arbeide med mennesker, og du skal være rustet til å møte utfordrende situasjoner, takle dilemmaer og ta valg.

Etiske retningslinjer

For å gjøre det litt enklere for oss når vi er på jobb, har noen utarbeidet etiske retningslinjer for yrkene. De etiske retningslinjene har enklere språk enn lover og forskrifter, og det er lettere å kjenne igjen det som skjer på arbeidsplassen.

 • Etiske retningslinjer er et hjelpemiddel for deg når du er på jobb. De bygger på gjeldende lover og forskrifter og kommer altså ikke i tillegg.
 • Noen arbeidsplasser har egne etiske retningslinjer for sine ansatte. Hvis din arbeidsplass har slike, er du pålagt å følge dem.
 • Mange fagforbund og yrkesorganisasjoner har utarbeidet etiske retningslinjer for medlemmene sine.
 • Retningslinjene kan være skrevne eller uskrevne.

Fagarbeidere om etiske retningslinjer

Vi stilte spørsmålet "Hvilke etiske retningslinjer følger du i jobben din?" til en hudpleier, en fotterapeut, en tannhelsesekretær og en ortopeditekniker.

Hør hva de svarer:

Utfordringer til deg

 1. Hvilke av disse fagarbeiderne har skrevne retningslinjer de følger?
 2. Tannhelsesekretæren sier hun har utarbeidet sine egen retningslinjer, og hun gir noen eksempler på hva disse er. Hva har hun lagt vekt på?
 3. Ortopediteknikeren har heller ikke skrevne retningslinjer. Hvordan løser de etiske utfordringer i arbeidshverdagen på hennes arbeidsplass?
 4. Lytt til hudpleieren. Er det særlige retningslinjer når en også skal drive salg?
 5. Hvis du har deler av opplæringen din i bedrift, kan du spørre om de har nedskrevne etiske retningslinjer der. Hva har de lagt vekt på?
 6. I lenkesamlingen finner du eksempler på yrkesetiske retningslinjer for flere av yrkene i helse- og oppvekstsektoren.
  • Hvem har utarbeidet disse retningslinjene?
  • Finn likheter mellom de ulike retningslinjene.
  • Finn formuleringer som er spesielle for hvert enkelt yrke.
  • Søk på internett og se om du kan finne andre skrevne retningslinjer for fagarbeidere i disse yrkene. Sammenlign med de som er lenket opp på denne siden. Finner du store forskjeller?
  • Søk på internett og finn etiske retningslinjer for andre yrker i helse- og oppvekstsektoren. Arbeid gjerne i grupper og ta for dere noen yrker hver. Sett opp en liste over det som er felles for flere eller alle yrkene.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Trine Merethe Paulsen.
Sist faglig oppdatert 07.03.2024

Læringsressurser

Etikk i arbeidet