Hopp til innhold

Råvare, produksjon og kvalitet (RM-RMF vg1)

Råvarer, tilberedning og produksjon

Å foredle råvarene på en god måte er viktig både for å framheve smaken, øke holdbarheten og jobbe på en bærekraftig god måte. Best mulig tilberedning og produksjon i alle ledd er viktig for god økonomi i bedriften du skal jobbe i.

Kjøtt

Norge har lange tradisjoner med slakting og bearbeiding av kjøtt fra råvare til produkt. Av kjøtt får vi flere viktige næringsstoffer som kroppen vår trenger.

Konserveringsmetoder

Fra gammelt av måtte man finne måter å bevare ferskt kjøtt over lengre tid, slik at det holdt seg godt til senere bruk. Konserveringsmetoder som før var en nødvendighet, gir oss nå ettertraktede delikatesser.

Læringsressurser

Konserveringsmetoder