Hopp til innhold

Råvare, produksjon og kvalitet (RM-RMF vg1)

Emballering og merking

Riktig emballasje og merking er viktig, både for at produktet skal holde på kvaliteten, og for at forbrukerne skal få de opplysningene om produktet som de har krav på etter loven.

Læringsressurser

Emballering og merking