Hopp til innhold

Råvare, produksjon og kvalitet (RM-RMF vg1)

Bærekraftig produksjon

Temaet bærekraftig produksjon handler om å utnytte råvarer og å redusere matsvinn og utslipp fra matproduksjon. Videre handler det om råvarebruk, avfallshåndtering, gjenbruk og resirkulering og bedre utnytting av ressurser over tid. Det handler også om å forstå at råvarer er en avgrenset ressurs.