Hopp til innhold

Råvare, produksjon og kvalitet (RM-RMF vg1)

Bærekraftig produksjon

Temaet bærekraftig produksjon handler om å utnytte råvarer og å redusere matsvinn og utslipp fra matproduksjon. Videre handler det om råvarebruk, avfallshåndtering, gjenbruk og resirkulering og bedre utnytting av ressurser over tid. Det handler også om å forstå at råvarer er en avgrenset ressurs.

Avfall og miljø

I restaurant- og matbransjene må vi satse på å produsere mindre avfall. Det er også viktig å sortere det avfallet vi produserer. Målet må være at avfall som går til gjenbruk eller gjenvinning, kan bli en ressurs istedenfor et problem.

Læringsressurser

Avfall og miljø