Hopp til innhold

Råvare, produksjon og kvalitet (RM-RMF vg1)

Råvarer, tilberedning og produksjon

Å foredle råvarene på en god måte er viktig både for å framheve smaken, øke holdbarheten og jobbe på en bærekraftig god måte. Best mulig tilberedning og produksjon i alle ledd er viktig for god økonomi i bedriften du skal jobbe i.

Kjøtt

Norge har lange tradisjoner med slakting og bearbeiding av kjøtt fra råvare til produkt. Av kjøtt får vi flere viktige næringsstoffer som kroppen vår trenger.

Kjøtt som råstoff

Sau, gris, storfe, kylling ... Alt etter hvilket dyr og hvilken stykningsdel man bruker, vil tilberedningsteknikk og tilberedningstid variere. For å velge riktig tid og teknikk må en god fagarbeider ha kunnskap om anatomi, knivbruk, temperatur og hvordan man håndterer produktet.

Læringsressurser

Kjøtt som råstoff