Hopp til innhold

Råvare, produksjon og kvalitet (RM-RMF vg1)

Råvarer, tilberedning og produksjon

Å foredle råvarene på en god måte er viktig både for å framheve smaken, øke holdbarheten og jobbe på en bærekraftig god måte. Best mulig tilberedning og produksjon i alle ledd er viktig for god økonomi i bedriften du skal jobbe i.

Korn og mel

Korn dyrkes over hele verden og er en viktig næringskilde. Det brukes både til mat og til dyrefôr. I Norge dyrkes det mest hvete, bygg, havre og rug. Mel er knust korn, og det kan knuses eller males til ulike grader. Bakeevnen varierer med kornsortene.