Hopp til innhold

Råvare, produksjon og kvalitet (RM-RMF vg1)

Råvarer, tilberedning og produksjon

Å foredle råvarene på en god måte er viktig både for å framheve smaken, øke holdbarheten og jobbe på en bærekraftig god måte. Best mulig tilberedning og produksjon i alle ledd er viktig for god økonomi i bedriften du skal jobbe i.

Korn og mel

Korn dyrkes over hele verden og er en viktig næringskilde. Det brukes både til mat og til dyrefôr. I Norge dyrkes det mest hvete, bygg, havre og rug. Mel er knust korn, og det kan knuses eller males til ulike grader. Bakeevnen varierer med kornsortene.

Kornslagene

Forskjellige kornslag har ulikt næringsinnhold og ulike bruksområder.

Læringsressurser

Kornslagene