Hopp til innhold

Råvare, produksjon og kvalitet (RM-RMF vg1)

Råvarer, tilberedning og produksjon

Å foredle råvarene på en god måte er viktig både for å framheve smaken, øke holdbarheten og jobbe på en bærekraftig god måte. Best mulig tilberedning og produksjon i alle ledd er viktig for god økonomi i bedriften du skal jobbe i.

Korn og mel

Korn dyrkes over hele verden og er en viktig næringskilde. Det brukes både til mat og til dyrefôr. I Norge dyrkes det mest hvete, bygg, havre og rug. Mel er knust korn, og det kan knuses eller males til ulike grader. Bakeevnen varierer med kornsortene.

Korn og mel som råstoff

Korn og mel er en råvare som mennesker har brukt i mange tusen år. Korn og mel inneholder masse gode næringsstoffer og har egenskaper i matlaging som gjør at det kan brukes til å lage masse gode produkter.

Læringsressurser

Korn og mel som råstoff