Hopp til innhold

Råvare, produksjon og kvalitet (RM-RMF vg1)

Råvarer, tilberedning og produksjon

Å foredle råvarene på en god måte er viktig både for å framheve smaken, øke holdbarheten og jobbe på en bærekraftig god måte. Best mulig tilberedning og produksjon i alle ledd er viktig for god økonomi i bedriften du skal jobbe i.

Kjøtt

Norge har lange tradisjoner med slakting og bearbeiding av kjøtt fra råvare til produkt. Av kjøtt får vi flere viktige næringsstoffer som kroppen vår trenger.

Farse og deig

Kjøttfarse og kjøttdeig blir brukt til alt fra kjøttkaker til pizzatopping og taco. Det er forskjell i framgangsmåter og fettinnhold i farse og deiger. Blandingsforhold mellom kjøtt, væske og fett avgjør bruksområdene til produktet. Tid, temperatur og riktig håndlag avgjør om produktet blir bra.

Læringsressurser

Farse og deig