Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Øv på sterke verb: etappe 1

Lær deg nokon viktige sterke verb utanåt. Vi har valt ut ord som du treng ofte når du skriv.

Nokon vanlege sterke verb følger same bøyingsmønsteret som verbet å skrive:

Bøying av sterke verb

Infinitiv

Presens

Preteritum

Presens perfektum

å drive

eg driv

eg dreiv

eg har drive

å gripe

eg grip

eg greip

eg har gripe

å skrike

eg skrik

eg skreik

eg har skrike

å skrive

eg skriv

eg skreiv

eg har skrive

å slite

eg slit

eg sleit

eg har slite

Forklart på fagspråket: Alle har lang i som rotvokal i infinitiv, og rotvokalen er i i presens, ei i preteritum og i i perfektum partisipp.

Lær deg desse verba utanåt. Øv dei gjerne munnleg saman med ein klassekamerat.

Øving

Sterke verb etter mønster av å skrive

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 30.06.2019

Læringsressurser

Nynorskkurs