Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Læringsmål

CC BY-SA

Når du har lært deg reglane og gjort alle øvingane i denne læringsstien, skal du

  • vite kva eit sterkt verb er
  • kjenne reglane for bøying av sterke verb
  • kunne bruke rett form av sterke verb i ein tekst