Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Øv på sterke verb: etappe 3

Ein del vanlege sterke verb følger same bøyingsmønsteret som verbet å finne. Lær deg dei fem verba nedanfor!

Bøying av sterke verb

Infinitiv

Presens

Preteritum

Presens perfektum

å drikke eg drikkeg drakkeg har drukke
å finne eg finneg fanneg har funne
å springeeg springeg sprangeg har sprunge
å syngeeg syngeg songeg har sunge

å vinne

eg vinneg vanneg har vunne

Forklart på fagspråket: Med unntak av verbet å synge har alle kort i som rotvokal i infinitiv, og rotvokalen er i i presens, a i preteritum og u i perfektum partisipp.

CC BY-SASkrevet av Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 01.07.2019

Læringsressurser

Nynorskkurs