Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Kva kan du frå før om verb?

For å lære deg korleis du samsvarsbøyer perfektum partisipp i nynorsk, må du vite korleis vi deler verba inn i grupper.

Aller helst bør du ha gått gjennom læringsstiane om sterke og svake verb før du tar for deg samsvarsbøyinga, men test kunnskapane dine om verb i oppgåvene nedanfor – kan hende verbkunnskapen frå tidlegare framleis “sit” godt!

Verbgrupper

  • Vi skil mellom sterke og svake verb.
  • Dei svake verba deler vi inn i fire undergrupper: a-verb, e-verb, j-verb og kortverb. I tillegg har vi nokon svake verb med uregelrett bøying.

Øving 1

Sterkt eller svakt verb?

Øving 2

Perfektum partisipp

Øving 3

Veit du svara?

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland og Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 24.06.2019

Læringsressurser

Nynorskkurs