Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Oppsummering: genitiv

Lag di eiga grammatikkside om genitiv i nynorsk. Nedanfor finn du dei viktigaste råda om bruk av s-genitiv og om andre måtar å uttrykke eigeforhold på. Jobben din er å legge til gode nynorske eksempel, minst to per punkt!

Genitiv i nynorsk

 1. Vi kan bruke s-genitiv ved særnamn. Da fortel s-genitiven kven som eig noko: ...
 2. Vi bruker s-genitiv i nynorsk ved nemningar for mål: ...
 3. På nynorsk vel vi oftast andre uttrykksmåtar enn s-genitiv, for eksempel
  preposisjonsfrasar: ...
  samansette ord: ...
  eigedomsordet sin: ...
  omskriving med ei setning: ...
 4. Eigedomsordet sin bruker vi helst når det er snakk om personar som eig noko: ...
 5. Det finst ei rekke faste uttrykk med s-genitiv som er svært vanlege i talemålet, og derfor også i både bokmål og nynorsk: ...

Det er best å variere mellom dei ulike uttrykksmåtane som er skildra ovanfor. Alt som er gode uttrykksmåtar på nynorsk, fungerer bra også på bokmål!

CC BY-SASkrevet av Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 04.06.2019

Læringsressurser

Nynorskkurs