Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Kva kan du frå før om genitiv?

Sjekk kunnskapane dine om genitiv, og ta ein liten repetisjon om nødvendig.

Kva er genitiv?

 • Genitiv er er ei form av substantivet som markerer kven som eig noko: Emilies moped, kongens tale, Noregs statsminister. Vi kan spørje: Kven sin moped? Kven sin tale? Kven sin eller kva for ein statsminister?
 • Vi dannar genitiv ved å legge til endinga -s til substantivet. Derfor snakkar vi også om s-genitiv.
 • S-genitiv bruker vi i både bokmål og nynorsk, men han er meir vanleg i bokmål. Når vi skriv nynorsk, vel vi ofte andre uttrykksmåtar.
 • Vi kan for eksempel skrive Emilie sin moped, talen til kongen eller den norske statsministeren. Desse uttrykksmåtane kan vi fint bruke på bokmål også.
 • Ved ord som endar på -s, -x eller -z er omskriving med sin vanleg i både bokmål og nynorsk: Johannes sin sykkel, Netflix sin nye serie.
 • Ver merksam på at vi aldri bruker apostrof-teikn (') ved genitiv i norsk. Det gjer vi berre i engelsk: Emily’s scooter, the King’s speech.

Øving

Når er det greitt å bruke s-genitiv på nynorsk? Og kva for andre måtar finst det for å uttrykke eigedomsforhold? Dette vil du få svar på i e-forelesinga om genitiv, men prøv deg først med eit kritisk blikk på frasane under. Dei er alle brukte i e-forelesinga.

 • Finst det nokon bokmålsfrasar her som høyrest litt “stive” ut i øyra dine? Kva for nokon i tilfelle? Kva ville du sagt i staden?
 • Vurder kva for frasar (uttrykk) som godt kan stå med s-genitiv også i nynorsk.
 • Foreslå omskrivingar for dei frasane der s-genitiv er mindre heldig på nynorsk.
 1. Lenes katt
 2. husets vegger
 3. klubbens spillere
 4. Petters kake
 5. tantes bil
 6. husets vegger
 7. skolens administrasjon
 8. bussens passasjerer
 9. bilens tilstand

E-forelesing om genitiv: Genitiv

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 04.06.2019

Læringsressurser

Nynorskkurs