Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Kva hugsar du frå e-forelesinga?

Sjekk kva du hugsar frå e-forelesinga om sterke verb. Sit gjerne saman to og to og gjer øvinga.

Øving

I denne øvinga får du presentert nokon eksempelsetningar. Du skal avgjere om verba i setningane har rett form eller ikkje, og du skal grunngi kvifor. Prøv å bruke dei faglege omgrepa frå videoen:

  • ending i presens, inga ending i presens
  • preteritum, presens perfektum
  • rotvokal, skifte av rotvokal
  • parverb
  • transitivt verb, intransitivt verb
  • sterk bøying, svak bøying
CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 30.06.2019

Læringsressurser

Nynorskkurs