Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Nokon e-verb som er litt spesielle

Dei fleste e-verba er enkle å bøye: Endar preteritumsforma på -te, så får perfektum partisipp endinga -t. Endar preteritumsforma på -de eller -dde, så får perfektum partisipp endinga -d eller -dd.

 • undersøker - undersøkte - har undersøkt
 • lever - levde - har levd
 • arbeider - arbeidde - har arbeidd

Når perfektum partisipp av desse e-verba blir brukt som adjektiv, treng vi berre hugse på fleirtals-e: ein undersøkt pasient, eit undersøkt barn, undersøkte pasientar.

Men det finst nokon få e-verb som skal ha -de i preteritum og -t i presens perfektum. Verba på lista nedanfor bruker vi ofte, og derfor er det lurt å kunne dei:

 • gløymer – gløymde – har gløymt
 • drøymer – drøymde – har drøymt
 • høyrer – høyrde – har høyrt
 • køyrer – køyrde – har køyrt
 • slenger – slengde – har slengt
 • stenger – stengde – har stengt
 • sender – sende – har sendt
 • å melde – melde – har meldt

Når vi bruker perfektum partisipp av desse verba som adjektiv, må vi passe på litt ekstra. Vi bøyer dei slik:

ein stengd butikk – ei stengd dør – eit stengt lokale – stengde svømmehallar

Øvingar
CC BY-SASkrevet av Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 28.06.2019

Læringsressurser

Nynorskkurs