Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Øv på sterke verb: etappe 5

Nå skal du lære deg to sterke verb som følger det same bøyingsmønsteret som verbet å lese. I tillegg skal du lære deg å bøye verbet å halde.

Bøying av sterke verb

Infinitiv

Presens

Preteritum

Perfektum partisipp

å drepe

eg drepeg drapeg har drepe

å ete

eg eteg åteg har ete

å lese

eg leseg laseg har lese

å halde

eg held

eg heldt

eg har halde

Forklart på fagspråket: Verbet å lese får vokalskifte e – a – e. Det har lang e som rotvokal i infinitiv, og rotvokalen er e i presens, a i preteritum og e i perfektum partisipp.

Øving

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland og Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 02.07.2019

Læringsressurser

Nynorskkurs