Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Læringsmål

Når du har jobba med denne læringsstien, kan du

  • forklare kva eit adjektiv er
  • forklare omgrepa samsvarsbøying og gradbøying
  • bøye regelrette og uregelrette adjektiv korrekt på nynorsk
  • forklare reglane for bøying av adjektiv i nynorsk