Hopp til innhold

Spill

Kodekammer om høgfrekvente nynorskfeil

Du kan forbetre nynorsken din mykje om du øver deg på nokre typiske feil elevar med bokmål som hovudmål vanlegvis gjer. I denne oppgåva skal du først øve deg på såkalla høgfrekvente feil, for deretter å konkurrere med dei andre i klassen om å komme først gjennom kodekammeret.

Del 1: Øv deg før du går inn kodekammeret

I kodekammeret får du utfordringar om vanlege feil elevar som har nynorsk som sidemål gjer. Du skal utfordre ein medelev til å bli først ferdig med kodekammet. For å få til det, bør du øve deg litt før du går i gong. Vi tilrår derfor at de går gjennom desse tre korte læringsstiane før de speler mot kvarandre:

Vanlege nynorskfeil 1: Substantiv

Vanlege nynorskfeil 2: Verb

Vanlege nynorskfeil 3: Pronomen og bestemmarord

Del 2: Utfordre kvarandre til kodekammer-speling

Kven klarer å komme først til mål i kodekammeret om vanlege nynorskfeil? Gå saman to og to og utfordre to andre i klassen, eller utfordre ein annan og gå gjennom kodekammeret åleine.

Tips:

  • Du bør ha kodekammeret i fullskjerm for å få navigert riktig.

  • Leit rundt med musepeikaren. Om handa viser ein peikefinger, har du funne ei oppgåve som kan gi deg eit kodeord.

  • Målet er å komme ut døra til neste rom. For å få til det må du gjere oppgåvene i ei viss rekkefølge. Start ved pc-en og prøv kodeordet du får der på dei andre oppgåvene du finn.

Sist faglig oppdatert 09.06.2022
Skrevet av Åsa Abusland

Læringsressurser

Nynorskkurs

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter