Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Verdikjedeanalyse i en lokal bedrift

De fleste steder i Norge har en bedrift som produserer varer eller tjenester. I denne oppgaven skal dere analysere verdikjeden til en lokal bedrift. Kanskje finner dere forbedringspunkter som dere vil dele med bedriften?
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave i par

  • Bruk litt tid på å finne en bedrift i nærområdet som produserer varer eller tjenester.
  • Finn informasjon om bedriften på internett og/eller i andre medier.
  • Bruk Porters modell og lag en oversikt over bedriftens hoved- og støtteaktiviteter.
  • Kartlegg og analyser det dere finner om bedriften, og kom med forslag til endringer som bedriften kan ha nytte av.

Relatert innhold

Begrepet verdikjede kan brukes om prosessen fra råvare og fram til det ferdige produktet som kan selges til sluttbruker. Her lærer du mer om verdikjede.

CC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen.
Sist faglig oppdatert 03.02.2020

Læringsressurser

Verdikjeden og bærekraftig utvikling