Hopp til innhold

Fagstoff

Kvalitet i verdikjeden

For å få god kvalitet på sluttproduktet må vi sørge for kvalitet i alle ledd i verdikjeden til produktet. At produktet er bærekraftig, blir stadig viktigere for kundens opplevde kvalitet.
Matkontroll på en lab. En pinsett, en målekolbe og annet labutstyr er satt fram på et arbeidsbord. En paprika er skåret i biter, og en person med plastikkhansker er i ferd med å helle væske fra et reagensrør og oppi ei petriskål. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Opplevd kvalitet

Kvaliteten på et produkt har med produktets egenskaper – som holdbarhet, utseende og funksjoner – å gjøre. Når produktet tilfredsstiller kundens ønsker, vil kunden synes at kvaliteten er god. Dette omtales gjerne som opplevd kvalitet. I alle ledd i verdikjeden må vi sørge for kvalitet, slik at sluttproduktet vil tilfredsstille kundens behov og ønsker.

"Kvalitet" er et vidt begrep, siden produktene som blir vurdert, er så forskjellige. Produktbegrepet omfatter både varer og tjenester. Og i dag er bærekraftselementet også blitt en viktig del av kvalitetsbegrepet.

For at sluttproduktet skal ha den rette kvaliteten, må alle ledd i verdikjeden fungere tilfredsstillende. Og vi må ha fokus på bærekraft i alle ledd. Derfor må alle ledd overvåkes og om mulig forbedres, spesielt de leddene eller funksjonene som betyr mest for kundens opplevde kvalitet.

En kjetting med drag i begge ender. Et av leddene er røket av og i ferd med å gi etter for kreftene. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Dokumentasjon

For å sikre kvalitet er det viktig at rutiner og produksjonsprosesser dokumenteres skriftlig. Dette har betydning både for opplæring og for å kunne avdekke forbedringspotensialet.

I dokumentasjonsarbeidet er vi avhengige av gode IKT-systemer som kan lagre store datamengder og gjøre rask og effektiv kommunikasjon mulig. Men husk gode sikringssystemer, siden store verdier og vitale forretningshemmeligheter kan være lagret i slike databaser.

Forbedringsprosesser

Forbedring av produktet kan gi økt salg og høyere inntjening, noe som igjen kan gi bedriften større ressurser til økt satsing og produktforbedring.

Bedrifter må jobbe systematisk med verdiskapningen i alle ledd. Hvis det oppstår feil eller avvik, må det iverksettes tiltak umiddelbart.

Forbedringsprosessen kan framstilles som en trinnvis modell, som i kvalitetshjulet under, der vi først setter oss mål for hva vi vil oppnå. Deretter må vi kartlegge hva vi gjør, og hvordan vi gjør det. Så må vi planlegge, gjennomføre, vurdere og følge opp tiltakene.

Sirkulær illustrasjon som viser gangen i en forbedringsprosess. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Bærekraftige produkter

Kvalitet i verdikjeden innebærer også at vi tar inn bærekraftsperspektivet i alle ledd. Produktet må ha en bærekraftig verdikjede som ivaretar både miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft.

Eksempelvis kan stor grad av resirkulerte innsatsfaktorer forbindes med kvalitet. Samfunnet ønsker å vite hvilke råvarer, fabrikker og leverandører som brukes. I tillegg vil vi vite hvilke krav til bærekraft som stilles til de ulike leddene i verdikjeden.

For bedrifters omdømme er bærekraftsarbeidet blitt svært viktig. Forbrukere er, i langt større grad enn tidligere, opptatt av at produkter blir produsert på en rettferdig, forsvarlig og lovlig måte.

CC BY-SASkrevet av Oddvar Torgersen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 28.08.2023

Læringsressurser

Verdikjeden og bærekraftig utvikling