Hopp til innhold

Fagstoff

Verdikjeden for Salmalaks

Verdikjeden for Salmalaks kjennetegnes ved at alle leddene i kjeden er knyttet veldig tett sammen. Kvalitetssikring og hygiene i alle ledd sørger for et godt Salma-produkt. Det tar maks fire timer fra laksen tas opp av sjøen, til den ligger i vakuumposen.
Hel laks, laksekotelett, laksefilet og laksebiter. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kvalitet kan selges

Om overskriften var «Kvalitet selger», ville det vært urettferdig mot dem som har hatt jobben med å markedsføre Salmalaks. De har utviklet en merkevare som på sitt sterkeste oppleves som et eget fiskeslag – en oppdrettslaks som er sunn, velsmakende og for mange en forutsetning for å tilberede populære fiskeretter. I dag er det mange tilbydere av ferskpakket fisk i norske butikker. Flere av dem sier at de neppe hadde lyktes om ikke Salma hadde gått foran og endret forbrukernes syn på slike produkter.

Verdikjeden

Om vi tar utgangspunkt i Porters verdikjedemodell, vil vi se at hovedaktivitetene i verdikjeden for Salmalaks er tett knyttet sammen.

Verdikjedemodellen ble utviklet av Michael Porter i 1985 og viser hvordan støtteaktiviteter og hovedaktiviteter er knyttet sammen i aktivitetens overskudd.
Åpne bilde i et nytt vindu

Inngående logistikk

Inngående logistikk vil for Salmalaks dreie seg om

 • innkjøp og transport av lakseyngel
 • innkjøp og transport av laksefôr
 • oppdrett fra yngel til voksen slaktefisk på rundt 4 kilo
 • forberedelse til slakting i egen merd siste 24 timer før produksjon
Laksemerder på rekke. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Produksjon

Produksjon av Salmalaks skjer i løpet av knappe fire timer og er knyttet til disse aktivitetene:

 • slakting og manuell skjæring av fileter
 • vakuumpakking
 • nedkjøling
 • transportemballering

Utgående logistikk

Utgående logistikk må på samme vis som produksjonen skje raskt og består av én av følgende aktiviteter:

 • transport fra lakseslakteri til flyplass
 • transport fra lakseslakteri til grossist
 • transport fra lakseslakteri til kjedens hovedlager
 • transport fra lakseslakteri til butikk
 • transport fra lakseslakteri til restaurant

En stor del av distribusjonen skjer i TINEs distribusjonssystem. TINE er spesialister på å transportere nedkjølte ferskvarer med kort holdbarhet. Salmalaksen har normalt en holdbarhetstid på ti dager etter slakting.

Salg og markedsføring

Salg og markedsføring er en viktig del av et produkts verdikjede og består blant annet av:

 • oppfølging av restauranter, butikker og kjeder
 • merkevarebygging via reklame, samarbeid med ledende kokker, media og mye annet
 • salg og markedstiltak mot forhandlere, dels i samarbeid med TINE
 • forskning og utvikling av nye produkter

Service

Service retter seg mot både forhandlere og sluttbrukere. For Salma er dette spesielt aktuelt:

 • ordrekontor
 • brukeropplæring, både av forhandlere, restauranter og forbrukere
 • garanti- og reklamasjonsrutiner
CC BY-SASkrevet av Kyrre Romuld.
Sist faglig oppdatert 25.07.2023

Læringsressurser

Verdikjeden og bærekraftig utvikling