Hopp til innhold

Fagstoff

Verdikjeden til en bedrift

Når du spiser på restaurant, tenker du noen gang på hvilken reise råvarene har vært på før de landet på tallerkenen din? Reisen som råvarer og andre produkter gjør fram til de når oss forbrukere, kalles for verdikjeden.

Hva er verdikjeden?

Begrepet verdikjede brukes om prosessen fra råvare og fram til det ferdige produktet som selges til sluttbrukeren. Verdikjeden omfatter også avfallshåndtering og gjenvinning. Verdikjeden er en helhetlig prosess med mange ledd.

De ulike leddene i verdikjeden kan kalles for arbeidsoperasjoner. Som du ser i videoen over, er det en rekke arbeidsoperasjoner som må utføres før man kan servere en matrett. I hver arbeidsoperasjon blir produktet tilført en verdi.

Det kalles verdikjede fordi det skapes verdier i hvert enkelt ledd i kjeden. Et eksempel på verdiskaping er når en bedrift kjøper inn råvarer og omformer dem til noe nytt – til et produkt som skaper økt verdi for kunden. Det er det Vippa gjør når de skaper råvarer om til forskjellige lunsj- og middagsretter.

Verdiskaping

Verdiskaping er den merverdien, eller tilleggsverdien, produkter får gjennom hvert ledd i verdikjeden. Måten produktene bearbeides på, varierer, men felles for alle bedrifter er at de bidrar til å gjøre produkter mer verdifulle.

Verdikjeden i en produksjonsbedrift

Verdikjeden til produksjonsbedrifter kan være svært forskjellig fra verdikjeden til handelsbedrifter. Produksjonsbedriften Vippa kjøper inn råvarer fra lokale produsenter så langt det er mulig. Råvarene blir bearbeidet, mens måltidet og atmosfæren i mathallen er sluttproduktet.

I en produksjonsbedrift kan verdiskapingsprosessen være svært omfattende. Prosessen starter når bedriften mottar råvarene, og avsluttes når det ferdige produktet forlater bedriften.

Verdikjeden i en produksjonsbedrift kan illustreres slik:

Verdikjeden i  en produksjonsbedrift illustrert med åtte steg. Hvert steg har ei ensrettet pil som leder til det neste. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Verdikjeden i en handelsbedrift

I en handelsbedrift vil produktet ofte ikke endres fra det ankommer bedriften, til det leveres til kunden. Bedriften markedsfører og gjør produktet tilgjengelig for kunden. Tilgjengelighet, veiledning, service og behandling av reklamasjoner er også verdiskaping. Derfor kan kunden være villig til å betale en høyere pris for produktet enn bedriften selv har gitt for det.

Netthandel skaper nye verdikjeder

Moderne netthandel skaper også nye verdikjeder. I dag skjer salg i økende grad via nettet. Varer sendes da fra et hovedlager, eller direkte fra en produsent, til forbrukeren. Flere selskaper, deriblant Oda, ser på muligheten for å levere varer med droner. Dette er et eksempel på hvordan ny teknologi kan skape helt nye verdikjeder.

Fagbegrep
Handelsbedrift
er en bedrift som kjøper inn varer for så å selge dem videre.
Produksjonsbedrift
er en bedrift som produserer og selger varer.
Bedriftens verdikjede
er prosessen i alle ledd fra råvaren/produktet blir kjøpt inn til bedriften, til produktet blir solgt og går ut fra bedriften.
Produktets verdikjede
er prosessen i alle ledd fra uthenting av råvarer til gjenvinning.
Bærekraftig utvikling
er utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket behovene sine.
CC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen.
Sist faglig oppdatert 28.01.2020

Læringsressurser

Verdikjeden og bærekraftig utvikling