Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Fem på gata

Etikk og bærekraft i verdikjeden til klesprodusentene er noe det rettes stor oppmerksomhet mot i dag. Men er vi villige til å betale en høyere pris for klærne vi kjøper?
Kinesiske kvinner syr klær på en fabrikk. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Norske forbrukere er positive til bedrifter som praktiserer etisk handel. Men de fleste forbrukere gjør likevel lite for å sjekke varene og tjenestene de kjøper. I denne oppgaven skal dere lage en «fem på gata»-undersøkelse for å finne ut litt mer om hvor opptatt folk faktisk er av etisk handel.

Oppgave

Forberedelser

Les om etikk, samfunnsansvar og bærekraft på hjemmesidene til forskjellige klesprodusenter, for eksempel Cubus, Stormberg og H&M.

Forbered tre korte spørsmål om etisk handel.

Del 1 – i par ute

Ta med dere penn og papir og gå til sentrum eller et handlesenter der dere bor. Henvend dere til folk på gata eller senteret, og spør dem høflig om dere kan stille dem noen spørsmål til et skoleprosjekt om etisk handel. Prøv å få intervjuet fem forskjellige personer. Kanskje dere også får lov til å ta et bilde av produktet de er interessert i eller har kjøpt?

Del 2 – i par på skolen

Renskriv intervjuene deres i et dokument, og sett hvert intervju sammen med bildet som hører til. Skriv ut og lag en kollasj på veggen i klasserommet.

Del 3 – i klassen

Les hverandres «fem på gata». Diskutere funnene deres. Er folk opptatt av etisk handel der dere bor? Er svarene overraskende? Hvorfor / hvorfor ikke?

CC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen.
Sist faglig oppdatert 11.02.2020

Læringsressurser

Verdikjeden og bærekraftig utvikling