Hopp til innhold

Fagstoff

Vareflyt i verdikjeden

Har du tenkt på hvordan produktene du kjøper, enten i butikk eller på nett, kommer dit og videre hjem til deg? Vareflyt handler om hvordan råvarer, halvfabrikater og endelige produkter blir fraktet mellom de ulike aktørene. Planleggingen og styringen av denne vareflyten kalles logistikk.

Vareflyt frem til sluttbruker

Mange aktører er involvert i arbeidet med å få fram varer til ulike sluttbrukere. Vareflyten i dag går ikke bare gjennom én virksomhet, men gjennom mange spesialiserte virksomheter.

Logistikk

Varer skal leveres til rett tid og på rett sted, og helst på en miljøvennlig måte. For å klare dette må man planlegge og administrere vareflyten, og denne prosessen kalles for logistikk. Logistikk dreier seg om å styre vareflyten mest mulig effektivt gjennom god service og så lave omkostninger som mulig.

Fra råvarer til sluttprodukt

Det meste av råvarene kommer fra primærnæringene, men en økende andel råvarer kommer fra gjenvinning av avfall.

Vareflyten starter med uttak av råvarer fra primærnæringene. Derfra går råvarene til industribedriftene, som omdanner råvarer til ulike halvfabrikater og ferdigvarer. Ferdigvarene går videre til handelsnæringen, som formidler varene via sine grossistlagre og butikker fram til sluttbrukerne. Når sluttbrukerne kasserer varene, gjenvinner vi råvarene og bruker dem på nytt.

Flytskjema

Vi kan illustrere vareflyten gjennom en bedrift ved hjelp av et flytskjema. Et flytskjema viser rekkefølgen av de aktivitetene bedriften må gjennomføre. I tillegg viser det hvilke kontroller bedriften gjør for å forhindre at feil forplanter seg.

Vareflyten starter med at virksomheten, for eksempel Asko, som er en stor dagligvaregrossist, mottar en ordre fra en kunde, for eksempel en Kiwi-butikk.

Skjema som viser stegene i kvalitetssikringen av en innkjøpsordre.  Første steg er mottak av innkjøpsordre. Hvis ordren er OK, blir neste steg å rydde inn nye varer på riktig lageradresse. Hvis ordren ikke er OK, blir de neste stegene å skrive avviksrapport og behandle den. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Et plukkskjema viser trinnene i vareflyten på et av regionlagrene til Asko – fra de mottar en ordre fra en butikk, til varene er klare for transport og levering.

Skjema med bokser for hvert av trinnene i vareflyten på et grossistlager: mottak av innkjøpsordre, splitting av ordren i delordrer, plukk av varer fra ulike deler av lageret, sammenstilling av varene, vareoppstilling, lasting og transport. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Etter endt salg på en vanlig hverdag bestiller alle butikkene som sokner til et av Askos regionlagre, nye varer fra dette lageret. Regionlageret mottar ordrene elektronisk. Regionlagerets datasystem sorterer butikkordrene i fire delordrer. Frysevarer skal plukkes fra fryselageret, kjølevarer fra kjølelageret, tørrvarer fra lagersonen for tørrvarer og frukt og grønt fra sin lagersone.

Plukkerne i de ulike lagersonene tar ut sine delordrer samtidig og begynner å plukke. Når de er ferdige, går varene til et sammenstillingsområde. Tørrvarer blir emballert med plastfilm for at de skal være stabile under transporten. Varene blir merket med butikkenes navn og plassert på et oppstillingsområde for transport. Etter at alle varene som skal med samme kjørerute, er ferdigplukket, lastes de på transportmidler og kjøres ut til butikkene.

Lang rekke stativer på hjul, fullastet med ulike dagligvarer. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Bærekraft

For at vi skal klare å nå FNs bærekraftsmål, er det viktig å tenke på bærekraft også i vareflyten. Asko bruker for eksempel bare fornybart drivstoff, som hydrogen og drivstoff fra bærekraftige kilder. Også fergetrafikken ser på nye løsninger, slik som Color Lines nye hybridskip.

Fagbegreper

Vareflyt handler om hvordan råvarer, halvfabrikater og det endelige produktet blir fraktet mellom de ulike aktørene.

Logistikk handler om å styre vareflyten mest mulig effektivt gjennom god service og så lave omkostninger som mulig.

Primærnæringen omfatter jordbruk, skogbruk, fiske, fangst og mineralutvinning, altså næringer som framstiller råvarer.

Flytskjema er et skjema som angir rekkefølgen av de aktivitetene eller prosessene som en bedrift må gjennomføre.

CC BY-SASkrevet av Gunnar Ottesen og Cathrine Meyer Johansen.
Sist faglig oppdatert 26.02.2020

Læringsressurser

Verdikjeden og bærekraftig utvikling