Hopp til innhold

Fagstoff

Hovedaktiviteter i verdikjeden

Porters modell for verdikjedeanalyse kan du bruke til å kartlegge de viktigste oppgavene i en bedrift. Modellen skiller mellom hovedaktiviteter og støtteaktiviteter. Her får du lære mer om hovedaktiviteter.

Fem hovedaktiviteter

Hovedaktiviteter eller primæraktiviteter er de aktivitetene som er direkte rettet mot produksjon og verdiskaping.

I verdikjedemodellen er hovedaktivitetene fordelt på disse fem hoveddelene:

 1. Håndtering av råvarer (inngående logistikk)
 2. Bearbeiding/produksjon
 3. Levering (utgående logistikk)
 4. Salg og markedsføring
 5. Service og kundestøtte

Svaneke Røykeri

Sildefabrikkene på Bornholm er et eksempel på at det kan skapes store verdier ved å bearbeide en ganske billig råvare. Svaneke Røykeri er et av de beste på øya. La oss se på hva som er deres typiske primæraktiviteter:

 1. Anskaffelse, mottak, lagring og håndtering av varer (inngående logistikk)

  Å skaffe gode råvarer til riktig pris er viktig. Røykeriet kan kjøpe sild direkte fra fiskebåtene eller via oppkjøpere. I tillegg til kvalitet og pris er leveringstid og mengde viktig. Det handler også om å sørge for effektivt mottak, samt riktig lagring og håndtering av silda for å sørge for best mulig kvalitet på råvaren.
 2. Bearbeiding/produksjon

  Bedriftens største bidrag til verdiskaping er å røyke sild. Bedriften røyker sild og selger mesteparten i eget utsalg. Et kilo sild av høyeste kvalitet koster rundt 10 kroner i innkjøp. Et kilo røykt sild koster om lag 200 kroner på røykeriets eget utsalg.
 3. Levering (utgående logistikk)

  Røykeriet selger produktene sine videre til butikker og fiskeselgere. De har også eget utsalg. I leveringsfasen må de sørge for pakking, lagring og transport. Å ha riktige og gode varer tilgjengelige i eget utsalg er også viktig.
 4. Salg og markedsføring

  Tidligere kunne røykeriet nøye seg med å bearbeide sild og selge den videre. Nå har de eget utsalg, restaurant og konsertscene. Slik når de mange ulike markeder, men dette har også ført til langt mer omfattende og kostnadskrevende markedsføring.
 5. Service og kundestøtte

  Da røykeriet åpnet eget utsalg og restaurant, fikk de også flere kunder som krevde service og oppfølging. Et eksempel på det er kravet om opprinnelsesmerking av alle produkter: Kundene ønsker informasjon om hvor og hvordan fisken er anskaffet.

Folk på uterestaurant. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Verdikjedeanalyse

Om røykeriet setter i gang en verdikjedeanalyse, vil de blant annet se på:

 • Hvor i verdikjeden de bruker penger
 • Hvordan de bruker penger
 • Hvor i verdikjeden de tjener penger
 • Hvordan de tjener penger
 • Om de og samarbeidspartnerne begge tjener på samarbeidet
 • Om sammenhengen mellom primær- og støtteaktiviteter

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Kyrre Romuld.
Sist faglig oppdatert 22.11.2017

Læringsressurser

Verdikjeden og bærekraftig utvikling