Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Utforsk verdikjeden

Verdikjeden til en bedrift er aldri sterkere enn sitt svakeste ledd. Hva kan dere finne ut om verdikjeden til lokale bedrifter?
Kjetting med et ledd der sammenføyningen har røket. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave

Jobb i par.

Velg en bedrift på hjemstedet deres. Det kan være en produksjonsbedrift eller en handelsbedrift. Bruk informasjon fra bedriftens hjemmeside.

1. Gjør rede for alle leddene i bedriftens verdikjede.

Tips til søkeord dere kan bruke på hjemmesiden

Verdikjede

Om oss

Samfunnsansvar

2. Beskriv det som etter deres mening er det svakeste leddet.

Tips

Bruk det dere fant av informasjon om bedriftens verdikjede. Ser dere for eksempel noen svakheter når det gjelder markedsføring eller distribusjon?

3. Kom med forslag til forbedringer av det svakeste leddet.

Bruk kvalitetshjulet.

Kvalitetshjulet viser prosessen som sikrer god kvalitet. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
Utfyllende informasjon

Bedrifter må jobbe systematisk med å skape verdier i alle ledd. Hvis det oppstår feil eller avvik, må det iverksettes tiltak umiddelbart. Hele prosessen kan framstilles som vist i modellen «kvalitetshjulet».

4. I hvilken grad er bedriften bærekraftig? Begrunn svaret.

Tips

Les det som står under «Om oss» på bedriftens hjemmeside.

5. Presenter bedriftens verdikjede for klassen.

Diskuter og oppsummer

Diskuter oppgave 2 og 3. Noter ned gode forslag som kommer fram i diskusjonen, og lag en oppsummering. Kanskje vil dere sende forslagene deres til bedriften?

Fagbegreper

Produksjonsbedrift er en bedrift som produserer og selger varer.

Handelsbedrift er en bedrift som kjøper inn varer for så å selge dem videre.

Bedriftens verdikjede er prosessen i alle ledd fra råvaren eller produktet blir kjøpt inn til bedriften, til produktet blir solgt og går ut fra bedriften.

Produktets verdikjede er prosessen i alle ledd fra uthenting av råvarer til gjenvinning.

Bærekraftig utvikling er utvikling som møter dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

CC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen.
Sist faglig oppdatert 11.02.2020

Læringsressurser

Verdikjeden og bærekraftig utvikling