Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hva avgjør om et produkt er bærekraftig eller ikke?

Diskuter hvilke faktorer som er viktigst for bærekraft og lag en prioritert liste.
Ikoner for de 17 temaene i FNs bærekraftsmål. Grafikk.

Oppgave 1

Ta utgangspunkt i FNs bærekraftmål og diskuter hvilke kriterier dere mener må oppfylles for at et produkt skal kunne kalles bærekraftig.

Oppgave 2

Sett opp kriteriene dere har kommet fram til i lista under. Sett det viktigste kriteriet øverst. Gi en begrunnelse for hvert av kriteriene dere setter opp.


CC BY-SASkrevet av Thomas Bedin.
Sist faglig oppdatert 10.09.2020

Læringsressurser

Verdikjeden og bærekraftig utvikling