Hopp til innhold

Fagstoff

Bærekraftsdilemmaer

Hvordan kan vi sikre økonomisk vekst og samtidig oppnå en sosial, økonomisk og miljømessig bærekraftig utvikling? Dette er et bærekraftsdilemma som ofte oppstår. Ved hjelp av et eksempel fra Hammerfest skal vi se på hvordan dilemmaet kan arte seg i praksis.
LNG-anlegg med små og store bygninger og to høye tårn med gassflammer. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu


LNG-anlegget på Melkøya

Vi, en gruppe forskere som måler bærekraftig utvikling i nordnorske kystkommuner, befinner oss om bord på hurtigruta på vei inn til Hammerfest by. Til venstre for oss ser vi Melkøya med -anlegget, og på rekke og rad ute i fjorden ligger de røde gasstankskipene som skal frakte naturgassen fra Snøhvitfeltet ut på verdensmarkedet. I strålende solskinn og en isende vind forteller guiden på hurtigruta begeistret om dette ingeniørkunststykket.

Fra ubehandlet naturgass til LNG

Fra brønnene i Barentshavet strømmer ubehandlet gass og lettolje gjennom en 140 kilometer lang rørledning til Melkøya. Naturgass blir skilt ut og kjølt ned, og den iskalde flytende gassen blir lagret i store tanker før den blir skipet ut til markedet. Lettolje, vann og CO2 blir også skilt ut fra gasstrømmen. Vannet blir renset og sendt ut igjen, lettoljen blir tatt vare på, mens CO2 blir pumpet tilbake til havbunnen.

En energikrevende, men inntektsbringende prosess

Å kjøle ned gassen krever store mengder energi. Energien får man fra et eget energianlegg drevet av nettopp gass, og dette anlegget alene sender ut rundt 1 million tonn CO2 i året. Det tilsvarer rundt 2 prosent av Norges samlede CO2-utslipp. Samtidig som utslippene er store, er det også store inntekter fra gassalget: I løpet av 10 år har anlegget eksportert gass for 100 milliarder kroner.

Fra fisk til petroleum

Hammerfest er en moderne og trivelig by, og i dag er det lite som minner om de slitne murbyggene som ble reist her i all hast etter krigen. Fiskeindustrien har vært en bærebjelke for samfunnet. Industrien vokste raskt i 1960-årene, og Findus-anlegget som tok imot fisk fra trålere i Barentshavet, hadde på det meste mer enn 1200 ansatte. Senere ble anlegget og trålerrettigheter solgt og skilt fra hverandre. Leveransene stoppet opp, og i dag er det bare rundt 80 ansatte igjen i Norway Seafoods anlegg på Forsøl. Den gamle Findus-fabrikken er revet, og på den gamle tomta har det reist seg et gnistrende kulturhus.

Hammerfest by på en klar og stille dag. Hurtigruta ligger til kai i havna. I bakgrunnen ses LNG-anlegget på Melkøya. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I dag har Hammerfest fått en ny bærebjelke i petroleumsindustrien. Vi møter plan- og bygningssjefen i kommunen, og han forteller oss at LNG-anlegget på Melkøya gir rundt 600 arbeidsplasser, og at skatteinntektene fra petroleumsindustrien er på rundt 200 millioner i året.

Bærekraftsdilemmaet

er at inntektene fra en industri som er nært knyttet til global oppvarming, har gitt rom for å investere i lokal bærekraft. Det handler om skole og barnehager, kultur og friluftsliv, naturvern og verneområder. Vi har altså et dilemma mellom lokal og global bærekraft.

«Er dere ikke redde for at inntektene fra gassindustrien plutselig skal ta slutt?» spør vi plan- og bygningssjefen. «Nei, så lenge vi investerer pengene i å skape et bærekraftig lokalsamfunn hvor folk trives, vil vi være mer motstandsdyktige for de endringene og utfordringene som kommer», forklarer han. «Ikke alle små samfunn i Arktis, hvor gruveselskap og oljeselskap etablerer seg, kan vise til samme suksesshistorie. Det handler om å ha tilstrekkelig lokal kapasitet og ta aktivt del i styringen av utviklingen», legger han til.

Vi har også et møte med representanter for naturvern, friluftsliv, jakt og fiske, oppdrettsnæring, oljeindustri og Kystverket. Her oppstår en livlig diskusjon om bærekraftig utvikling og alle dilemmaene som er knyttet til de ulike bærekraftsmålene. Slett ikke alle er enige i at petroleumsindustrien er en ubetinget velsignelse, spesielt ikke med tanke på utslippene av klimagasser. Flere er dypt bekymret for forurensning, plastavfall og utslipp av gruveavfall i Repparfjord. De uroer seg over at mange marine arter er truet, og de er bekymret for fiskeplasser, lever og måseegg og for hvordan man skal klare å opprettholde en levende kystkultur der unge deltar aktivt. De mener at fisk må føres i land og bearbeides lokalt, og at lokalt eierskap er viktig. Forskning og innovasjon er noe de trekker fram som viktig i jakten på løsninger, både for å sikre bærekraftig bruk av marine ressurser og for å finne nye måter å bruke havets ressurser på som gjør det mulig å dekke verdens voksende matbehov.

Tenk etter

Hva er dilemmaet her?

Har du eksempler på bærekraftsdilemmaer i ditt nærområde?

CC BY-SASkrevet av Per Fauchald, Norsk institutt for naturforskning. Rettighetshaver: forskning.no
Sist faglig oppdatert 06.03.2020

Læringsressurser

Verdikjeden og bærekraftig utvikling