Hopp til innhold

Fagstoff

Bærekraft og lønnsomhet

Bærekraftsproblemet vil være en av de største kildene til lønnsomme forretningsmuligheter framover. Grønn vekst-strategier kan gi enorme gevinster – beregnet til cirka 6 000 milliarder dollar hvert år fra nå og til 2030.
Stabler med gullpenger i et bed. Oppå hver stabel spirer en grønn plante. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Nye forretningsmodeller

De aller fleste virksomheter i dag jobber mot samme mål, nemlig en bærekraftig utvikling i hele verdikjeden. Mange lager nye forretningsmodeller for å sikre dette. En bærekraftig forretningsmodell sikrer at virksomheten handler i tråd med samfunnsansvaret sitt (på engelsk kalt corporate social responsibility, forkortet CSR), både det sosiale ansvaret og ansvaret for miljøet. Den bidrar også til en bærekraftig utvikling og lønnsomhet i leverandørkjeden, internt i bedriften og i salgskjeden.

FNs bærekraftsmål

Stadig flere virksomheter både i Norge og internasjonalt beskriver sine planer når det gjelder ett eller flere av FNs bærekraftsmål. Kundene forventer det, investorer krever det, og viktigst av alt: Framtiden vår avhenger av det.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Men gode planer og mål er lite verdt hvis ikke vi gjennomfører planene og når målene. Politikere, næringslivsledere og bedriftseiere bruker gjerne store ord, men hvordan skal vi gjøre ordene om til handling?

De mulige løsningene er mange, men et fellestrekk ved dem er at de bør handle om målrettede tiltak basert på planlagte endringer i forretningsplaner. La oss se litt nærmere på mulighetene.

Smart utvikling

Grønn vekst kan defineres som økt verdiskaping med mindre samlet miljøbelastning. For å oppnå grønn vekst må man altså se den økonomiske veksten, målt i kroner, i sammenheng med miljøbelastningen, målt i tonn. Dette krever innovasjonsutvikling og omstillinger gjennom smartere produksjon, logistikk, emballasje, forbruk og gjenbruk.

I dag har vi som samfunn begynt å venne oss til at bærekraftsspørsmål er vesentlige for både bedrifter, kunder og myndigheter.

Bærekraftig utvikling består av tre dimensjoner: økonomi, miljø og sosiale forhold, og det er sammenhengen mellom disse tre dimensjonene som avgjør om noe er bærekraftig.

En maur bærer på et stort, grønt blad med symbolet for resirkulering på. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Hege Holvik. Rettighetshaver: Karabin
Sist faglig oppdatert 19.05.2020

Læringsressurser

Verdikjeden og bærekraftig utvikling