Hopp til innhold

Fagstoff

Etikk i verdikjeden

De fleste produkter har en global verdikjede. Det vil si at det kan være bedrifter og mennesker fra ulike land i de ulike ledd.
Ung jente som sitter ved en symaskin på en klesfabrikk i Bangladesh. I bakgrunnen er flere tekstilarbeidere som sitter ved symaskinene, alle i fargerike klær. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Etikk i verdikjeden

Etikk i verdikjeden dreier seg ikke om at alle som er involvert i en global verdikjede, skal ha norske lønninger. Det dreier seg først og fremst om grunnleggende etiske retningslinjer, som

  • å unngå tvangsarbeid
  • å unngå barnearbeid
  • å unngå uforsvarlig lange arbeidsdager
  • rett til å være medlem i en fagforening
  • trygge arbeidsplasser
  • en lønn som en kan leve av med landets kostnadsnivå
  • en bærekraftig miljøforvaltning

Rettferdig handel

Mange forbrukere er opptatt av det vi ofte kaller rettferdig handel. Myndighetene, EU og FN er alle engasjert i dette arbeidet. Vi har ulike sertifiserings- og merkeordninger som skal være med på å fremme slike produkter.

Logo av Fairtrade blant tomater. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Fairtrade Norge

En av de største organisasjonene innenfor rettferdig handel er Fairtrade. De beskriver forretningsidéen sin slik:

"Fairtrade er en internasjonal merkeordning som gjennom handel styrker bønder og arbeidere i fattige land. Fairtrade-standardene sikrer bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser, slik at det over tid blir mulig å investere i produksjon, lokalsamfunn og en bærekraftig framtid. Med mer rettferdige handelsbetingelser kan bønder og arbeidere selv bekjempe fattigdom."

Det finnes over 1200 Fairtrade-sertifiserte kooperativer og plantasjer i 74 land i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Om lag 1,4 millioner bønder og arbeidere jobber i kooperativene og på plantasjene, og teller man med familiene deres, er det cirka 6 millioner mennesker som nyter direkte godt av Fairtrade-systemet.

Les mer om Fairtrade-systemet på fairtradenorge.no.

CC BY-SASkrevet av Kyrre Romuld.
Sist faglig oppdatert 08.08.2023

Læringsressurser

Verdikjeden og bærekraftig utvikling