Hopp til innhold

Fagstoff

Porters verdikjede

Hvordan kan vi kartlegge om bedriften bruker pengene sine fornuftig? Gir all aktivitet merverdi for bedriften? Hvilket ledd er minst lønnsomt? Ved bruk av Porters modell kan vi undersøke verdiskapningen i de ulike leddene i verdikjeden.

Porters verdikjedemodell

Michael E. Porter, professor ved Harvard Business School, har utviklet en modell for å analysere verdikjeden. Modellen ble utviklet for å kunne se nærmere på hvor i verdikjeden bedriften kan gjøre endringer som medfører positiv verdiskapning.

Modellen til Porter tar utgangspunkt i en bedrifts produksjon av varer eller tjenester, samtidig som den gir innsikt i hvordan bedriften er bygd opp.

Når vi analyserer en verdikjede, ser vi på om bedriften bruker mest tid og penger på det som bidrar til størst inntekter. De ulike oppgavene bedriften bruker tid og penger på, kalles her aktiviteter. Vi ser i illustrasjonen ovenfor at Porter skiller mellom to hovedtyper av aktiviteter:

 1. Hovedaktiviteter eller primæraktiviteter er aktiviteter som er direkte rettet mot produksjon og verdiskaping.
 2. Støtteaktiviteter eller sekundæraktiviteter er aktiviteter som på ulike vis støtter opp under primæraktivitetene.

Eksempel

Verdikjeden for Salma-laks kjennetegnes ved at alle leddene i kjeden er knyttet tett sammen. Kvalitetssikring og hygiene i alle ledd sørger for et godt Salma-produkt. Det tar maksimalt fire timer fra laksen tas opp av sjøen til den ligger i vakuumposen.

Laks, hel og oppdelt. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hovedaktiviteter

Inngående logistikk vil for Salma-laks være

 • innkjøp og transport av lakseyngel
 • innkjøp og transport av laksefôr
 • oppdrett fra yngel til voksen slaktefisk på rundt 4 kg
 • forberedelse til slakting i egen merd siste 24 timer før produksjon
Sjøanlegg for laks. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Produksjon av Salma-laks skjer i løpet av knappe fire timer og er knyttet til følgende aktiviteter:

 • slakting og manuell skjæring av fileter
 • vakuumpakking
 • nedkjøling
 • transportemballering

Utgående logistikk må på samme måte som produksjonen skje raskt og kan bestå av én eller flere av følgende aktiviteter:

 • transport fra lakseslakteri til flyplass
 • transport fra lakseslakteri til grossist
 • transport fra lakseslakteri til kjedens hovedlager
 • transport fra lakseslakteri til butikk
 • transport fra lakseslakteri til restaurant

En stor del av distribusjonen skjer i TINEs distribusjonssystem. TINE er spesialister på å transportere nedkjølte ferskvarer med kort holdbarhet. Salma-laksen har normalt en holdbarhetstid på ti dager etter slakting.

Salg og markedsføring er en viktig del av et produkts verdikjede og består blant annet av

 • oppfølging av restauranter, butikker og kjeder
 • merkevarebygging via reklame, samarbeid med ledende kokker, mediene og mye annet
 • salg og markedstiltak mot forhandlere, dels i samarbeid med TINE
 • forskning og utvikling av nye produkter

Service retter seg mot både forhandlere og sluttbrukere. For Salma er dette spesielt aktuelt når det gjelder

 • ordrekontor
 • brukeropplæring, både av forhandlere, restauranter og forbrukere
 • garanti og reklamasjonsrutiner
 • formidling av varefakta og oppskrifter
 • kundeoppfølging
CC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen og Kyrre Romuld.
Sist faglig oppdatert 28.01.2020

Læringsressurser

Verdikjeden og bærekraftig utvikling