Hopp til innhold

Forretningsdrift (SR-SRL vg2)

Reiselivsnæringen

Reiselivsnæringen i Norge har historisk opplevd en kraftig vekst, men det er også en sårbar næring. Reiselivet påvirkes av faktorer som økonomi, politikk og kriser, som covid-19-pandemien. For å sikre en bærekraftig utvikling må vi kartlegge trender, samarbeidsformer og forretningsmodeller.

Organisering av reiselivsnæringen

Reiselivsnæringen er en sammensatt næring med både store og små aktører. Disse tilbyr transport, overnatting, servering og aktiviteter. Alle har et felles mål: et attraktivt og bærekraftig reiseliv. Dette krever samarbeid og organisering, både offentlig og privat.

Læringsressurser

Organisering av reiselivsnæringen