Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Ulike betegnelser – samme sak?

I dag har vi ganske mange ulike begreper som forbindes med bærekraft. Betyr begrepene det samme? Hva skiller dem eventuelt fra hverandre?
En grønn jordklode. Tvers over kloden går et stort, hvitt fotavtrykk med grønne blader under – en illustrasjon på vårt økologiske fotavtrykk. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgaver

  1. Skriv ned hva du forbinder med begrepene

    • grønn turisme

    • økoturisme

    • geoturisme

  2. Søk deretter på nettet og finn ut hvordan begrepene forklares der. Stemte din forståelse av begrepene overens med forklaringene du fant på nettet? Hva var eventuelt forskjellig?

  3. Hvilke likheter og forskjeller ser du mellom begrepene ovenfor og begrepet bærekraftig reiseliv?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Kjell Rosland. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 28.09.2021

Læringsressurser

Organisering av reiselivsnæringen