Hopp til innhold

Fagartikkel

Visit Greater Oslo – et eksempel på regionalt samarbeid

Visit Greater Oslo er et eksempel på et regionalt samarbeid i reiselivsnæringen. Visit Greater Oslo er en paraplyorganisasjon for de regionale reiselivsenhetene Visit Asker & Bærum, Visit Follo og Visit Romerike.

Karusell på Tusenfryd, som ligger i regionen Follo i Viken fylke. Foto.

En av attraksjonene på Tusenfryd i Follo

Visit Greater Oslo

Visit Greater Oslo er en medlemsorganisasjon for reiselivsrelaterte næringer i regionen rundt Oslo. Organisasjonen har ca. 150 medlemmer og arbeider med utvikling og markedsføring av reiselivet.

Visit Greater Oslo er også en for regionsselskapene

  • Visit Asker & Bærum
  • Visit Follo
  • Visit Romerike

Visit Greater Oslo samarbeider tett både med flere kommuner og med fylkeskommunen, og jobber for en bærekraftig utvikling av reiselivet i regionen. Fordelen med samarbeidet omtaler de selv på hjemmesiden sin:

Samarbeidet med det offentlig bidrar til økt synlighet for den enkelte kommune, bidrar til at reiselivsaktørene i området får tilbud om kompetansehevende tiltak som styrker bedriftens næringsgrunnlag samt at vi kan tilby fagkompetanse ved reiselivsrelaterte spørsmål.

Visit Greater Olso byr på mange ulike attraksjoner.

Kilde


Visit Greater Oslo. (u.å.) Om Akershus Reiselivsråd og Visit Greater Oslo. Hentet fra https://www.visitgreateroslo.com/no/artikler/om-oss/

Sist faglig oppdatert 25.10.2020
Skrevet av Cathrine Meyer Johansen

Læringsressurser

Organisering av reiselivsnæringen

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter