Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Satsingsområder for Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har som formål å profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål. Hva mener du Innovasjon Norge bør satse på?
Logon til Innovasjon Norge. Illustrasjon.

Klassediskusjon

  • Velg en ordstyrer og diskuter disse påstandene i klassen:
  1. Innovasjon Norge bør prioritere nasjonale eller internasjonale prosjekter som kan styrke et samlet bærekraftig reiseliv i Norge.
  2. Innovasjon Norge bør prioritere å støtte flest mulig reiselivsaktører i Norge for å sikre flest mulig turister til Norge.
  • Drøft konsekvenser for reiselivsnæringen av at Innovasjon Norge velger å satse i tråd med de to påstandene.
  • Drøft konkrete tiltak som Innovasjon Norge kan sette i verk dersom de skal prioritere først i tråd med påstand 1 og deretter i tråd med påstand 2.

Relatert innhold

Innovasjon Norges satsing på reiseliv skal i framtida bidra til økt lønnsomhet og til å ta markedsandeler internasjonalt.

CC BY-SASkrevet av Kjell Rosland, Tone Hadler-Olsen og Cathrine Meyer Johansen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 03.01.2019

Læringsressurser

Organisering av reiselivsnæringen