Hopp til innhold

Oppgave

Hvordan står det til med reiselivet i fylket ditt?

Gjennomfør en spørreundersøkelse for å kartlegge reiselivet i fylket ditt. Kom deretter med
forslag til en innovativ og bærekraftig destinasjonsutvikling.

Voksne og barn på ski i vinterlandskap. Foto.

Store og små ut på ski

Oppgave i tre deler

Oppgaven kan gjøres individuelt eller i grupper på to og to.

 • I denne oppgaven skal du fordype deg i hvordan reiselivet er organisert i fylket du bor i.
 • Opprett et dokument til å skrive i. Kall dokumentet for «Reiseliv i [navnet på fylket] 2.0».


Del 1: kartlegging


 1. Søk på nettet og finn ut hvordan reiselivet i fylket er organisert på regions-, fylkes- og landsdelsnivå.


 2. Hvordan samarbeider de ulike reiselivsaktørene?


 3. Hvordan markedsføres reiselivet i fylket?


 4. Hvor mange turistkontorer er det i fylket?


 5. Hvordan jobber reiselivsnæringen i fylket med reisemålsutvikling og bærekraft?


 6. Hvor viktig er reiselivsnæringen for fylket?


 7. Kartlegg ringvirkningene av reiselivet for andre næringer i fylket.
 8. På hvilken måte gir reiselivsnæringen positive ringvirkninger for lokalbefolkningen?


Del 2: spørreundersøkelse

Lag en spørreundersøkelse til lokalbefolkningen. Undersøkelsen kan gjennomføres digitalt eller fysisk. Her er noen forslag til spørsmål:

 • Hva er bra med reiselivet i fylket?
 • Hva savner du av tilbud?
 • Hvordan opplever du reiselivet i fylket?
 • Hvordan ser du på turister?
 • Hva tenker du om en bærekraftig reisemålsutvikling?

Analyser og bruk svarene fra undersøkelsen til å si noe om nåsituasjonen i fylket. Hvordan bør fylket satse for å bli mer attraktivt for turister og lokalbefolkning?

Hvis du var turistsjef, hva ville du ha anbefalt som en innovativ og bærekraftig destinasjonsutvikling i fylket? Ta utgangspunkt i svarene fra spørreundersøkelsen.

Tips til informasjonskilder

Del 3: etterarbeid

 • Opprett et felles dokument for samskriving i klassen der alle legger inn anbefalingen de kom med som turistsjefer.
 • Kontakt gjerne reiselivs-/turistsjefen i fylket, og inviter til et digitalt møte hvor dere legger fram deres forslag til en innovativ og bærekraftig destinasjonsutvikling i fylket.


Lykke til!

Smilende mann ved bredden av en elv viser stolt fram en stor laks. Foto.

Laksefiske er populært blant både lokalbefolkning og turister.

Sist faglig oppdatert 10.12.2020
Skrevet av Cathrine Meyer Johansen

Læringsressurser

Organisering av reiselivsnæringen

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter