Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvordan står det til med reiselivet i fylket ditt?

Gjennomfør en spørreundersøkelse for å kartlegge reiselivet i fylket ditt. Kom deretter med forslag til en innovativ og bærekraftig destinasjonsutvikling.
Voksne og barn på ski i vinterlandskap. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave i tre deler

Oppgaven kan gjøres individuelt eller i grupper på to og to.

 • I denne oppgaven skal du fordype deg i hvordan reiselivet er organisert i fylket du bor i.
 • Opprett et dokument til å skrive i. Kall dokumentet for «Reiseliv i [navnet på fylket] 2.0».


Del 1: kartlegging


 1. Søk på nettet og finn ut hvordan reiselivet i fylket er organisert på regions-, fylkes- og landsdelsnivå.


 2. Hvordan samarbeider de ulike reiselivsaktørene?


 3. Hvordan markedsføres reiselivet i fylket?


 4. Hvor mange turistkontorer er det i fylket?


 5. Hvordan jobber reiselivsnæringen i fylket med reisemålsutvikling og bærekraft?


 6. Hvor viktig er reiselivsnæringen for fylket?


 7. Kartlegg ringvirkningene av reiselivet for andre næringer i fylket.
 8. På hvilken måte gir reiselivsnæringen positive ringvirkninger for lokalbefolkningen?


Del 2: spørreundersøkelse

Lag en spørreundersøkelse til lokalbefolkningen. Undersøkelsen kan gjennomføres digitalt eller fysisk. Her er noen forslag til spørsmål:

 • Hva er bra med reiselivet i fylket?
 • Hva savner du av tilbud?
 • Hvordan opplever du reiselivet i fylket?
 • Hvordan ser du på turister?
 • Hva tenker du om en bærekraftig reisemålsutvikling?

Analyser og bruk svarene fra undersøkelsen til å si noe om nåsituasjonen i fylket. Hvordan bør fylket satse for å bli mer attraktivt for turister og lokalbefolkning?

Hvis du var turistsjef, hva ville du ha anbefalt som en innovativ og bærekraftig destinasjonsutvikling i fylket? Ta utgangspunkt i svarene fra spørreundersøkelsen.

Tips til informasjonskilder

Del 3: etterarbeid

 • Opprett et felles dokument for samskriving i klassen der alle legger inn anbefalingen de kom med som turistsjefer.
 • Kontakt gjerne reiselivs-/turistsjefen i fylket, og inviter til et digitalt møte hvor dere legger fram deres forslag til en innovativ og bærekraftig destinasjonsutvikling i fylket.


Lykke til!

Smilende mann ved bredden av en elv viser stolt fram en stor laks. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen.
Sist faglig oppdatert 10.12.2020

Læringsressurser

Organisering av reiselivsnæringen