Hopp til innhold

Oppgave

Reiselivsorganisasjoner og bærekraft

Hva er hovedoppgavene til nasjonale og internasjonale reiselivsorganisasjoner? Og hva forbinder du med begrepene økoturisme og bærekraftig turisme?

Hender som holder jordkloden. Illustrasjon.

Oppgave 1: Undersøk en internasjonal reiselivsorganisasjon

 • Les om United Nations World Tourism Organisation (UNWTO) på nettet.

  • Skriv ned ti av organisasjonens hovedaktiviteter.
  • Diskuter i klassen hva hovedoppgaven til UNWTO er.
Her finner du informasjon om UNWTO:

unwto.org

Oppgave 2: Undersøk nasjonale reiselivsorganisasjoner

 1. Les om Visit Norway på nettet.

  • Skriv ned ti av organisasjonens hovedaktiviteter.
  • Diskuter i klassen hva hovedoppgaven til Visit Norway er.
 2. Les om NHO Reiseliv på nettet.

  • Skriv ned ti av organisasjonens hovedaktiviteter.
  • Diskuter i klassen hva hovedoppgaven til NHO Reiseliv er.
Her finner du informasjon om Visit Norway og NHO Reiseliv:

Visitnorway.no

nhoreiseliv.no

Oppgave 3: Undersøk begrepene økoturisme og bærekraftig turisme

 • Finn minst ett reiselivsprodukt i hvert fylke som er et eksempel på økoturisme. Beskriv kort hva slags reiselivsprodukt det er, og hvorfor det kan kalles økoturisme.
 • Drøft begrepene økoturisme og bærekraftig turisme. Hva har begrepene til felles, og hva er forskjellene?
Sist faglig oppdatert 31.12.2018
Skrevet av Kjell Rosland og Cathrine Meyer Johansen
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Organisering av reiselivsnæringen

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter