Hopp til innhold

Fagstoff

Landsdels- og destinasjonsselskap

Reiselivet i Norge er organisert forskjellig ulike steder i landet. Oftest er det et strukturert samarbeid gjennom destinasjonsselskap. Det er også fem landsdelsselskap i Norge.
Folk hygger seg på uterestaurant på Bryggen i Bergen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Organisering av reiselivet i Norge

På regionalt nivå er reiselivet kjennetegnet av organisering og samarbeid innenfor fylker eller landsdeler, ofte i form av landsdels- og destinasjonsselskap. Fylkene har tradisjonelt spilt en aktiv rolle som markedsfører, utvikler og koordinator.

Landsdelsselskap

Vi har fem landsdelsselskap i Norge. Disse er VisitOsloRegion, NordNorsk Reiseliv, Fjord Norge, Trøndelag Reiseliv og USUS / Visit Sørlandet. Hvert landsdelsselskap fungerer som en for destinasjonsselskap.

De fem landsdelsselskapene

VisitOsloRegion SA

NordNorsk Reiseliv AS

Fjord Norge AS

Trøndelag Reiseliv AS

USUS AS / Visit Sørlandet

I tillegg til å utføre markedsføringsoppgaver er landsdelselskapene kompetansebyggende selskap som tilbyr kurs, rådgivning, nettverk og møteplasser for næringen. Landsdelsselskapene driver utvikling, kompetanseheving, markedsføring og tilrettelegging for salg av reiselivsprodukter i den aktuelle landsdelen.

Destinasjonsselskap

Reiselivsnæringen i Norge blir i stor grad organisert gjennom destinasjonsselskap. NHO Reiseliv definerer et destinasjonsselskap som

… et aksjeselskap eller stiftelse hvor flere kommunale, lokale reiselivslag og bedrifter går sammen innen et naturlig område som ikke er avgrenset av kommune- eller fylkesgrenser.

Et destinasjonsselskap er et felles salgs- og markedsføringsorgan for bedrifter, kommuner og organisasjoner som har interesser knyttet til reiselivsnæringen og profilering av regionen. Destinasjonsselskap eies av næringen selv ved at bedriftene betaler en medlemsavgift. Hvor høy avgift hver bedrift skal betale, fastsettes ut fra størrelsen på bedriften.

Hovedoppgavene til destinasjonsselskapene er å koordinere samarbeid mellom aktørene for å utvikle destinasjonen som et helhetlig reiselivsprodukt. Destinasjonsselskapene drifter også hjemmesider og koordinerer markedstiltak, kompetanse- og nettverksaktiviteter.

Andre eksempler på destinasjonsselskap:

Behov for koordinering og samarbeid

Reiselivsnæringen består av mange små bedrifter fra ulike bransjer innenfor transport, overnatting, servering, opplevelser og formidling. Bedriftene utfyller hverandre og er avhengige av hverandre, siden de sammen skaper det helhetlige reiselivsproduktet. Destinasjonsselskap og reiselivsaktører bør samarbeide med kommuner og annen offentlig forvaltning for å tilrettelegge nødvendig infrastruktur for å dekke behovene til både lokalbefolkningen og de tilreisende.

67 nye reiselivsregioner

Høsten 2020 etablerte Statistisk sentralbyrå (SSB) nye reiselivsregioner, på oppdrag fra Innovasjon Norge, NHO Arktis og de fem landsdelsselskapene. De nye regionene er tilpasset den etablerte reiselivsstrukturen i Norge og skal gjøre statistikk for reiselivsnæringen mer oversiktlig. SSB kan nå lage en finere inndeling av eksisterende statistikkdatabanker, og i tillegg kan de publisere sesongjusterte tall. Tallmaterialet er viktig for strategiarbeidet i reiselivsnæringen.

Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, sier at «det er viktig for oss å gjøre tall tilgjengelig på en enkel måte slik at flest mulig bruker tallene».

Troll-figur med kaps det står «Norge» på. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kilder


Aktiv i Oslo. (u.å.). Reiselivslag og destinasjonsselskaper i Norge. Hentet 23. oktober 2020 fra https://www.aktivioslo.no/reiselivslag


NHO Reiseliv. (u.å.). Mer om destinasjonsselskaper. https://www.nhoreiseliv.no/bransjer/destinasjon/om-destinasjonsselskaper/


Visit Norway Innsikt (2020). Innovasjon Norge og landsdelsselskapene med nytt samarbeid om reiselivsstatistikk. https://business.visitnorway.com/no/nyheter/2020/innovasjon-norge-og-landsdelsselskapene-i-et-nytt-samarbeid-om-reiselivsstatistikk/

CC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen.
Sist faglig oppdatert 21.04.2023

Læringsressurser

Organisering av reiselivsnæringen