Hopp til innhold

Fagstoff

Arendal – et eksempel på lokal organisering

Her ser vi nærmere på Arendal som et eksempel på hvordan reiselivsnæringen kan være organisert lokalt.

Båter, restauranter og mennesker på bryggen.Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Arendal

Arendal er en kommune sør i Norge, med mye aktivitet spesielt om sommeren. Reiselivsnæringen er verdifull for Arendal, for den bidrar til både sysselsetting og verdiskaping, blant annet gjennom store arrangementer som Arendalsuka, TedEx og flere musikkfestivaler. Kommunens rolle i reisemålsutviklingen er å være

  • vertskap – gjennom helårsdrift av turistkontoret og servicesenteret, og gjennom årlig å bli sertifisert av NHO Reiseliv som grønt turistkontor, gjennom å oppdatere Arendals nettbaserte informasjon, gjennom skilting og gjennom forskjønnelses- og trivselstiltak for lokalbefolkning og turister
  • rammesetter – gjennom kommunal planlegging, skjenkebestemmelser og politiske føringer
  • utviklingspartner – gjennom å stimulere til næringsutvikling og gjennom å opprette og forvalte næringsfond
  • produkteier – gjennom å tilrettelegge gågater, turstier, badestrender m.m., som også er komponenter i helårsproduktet
  • koordinator – gjennom å forvalte helheten og mange sektorer med betydning for Arendals utvikling som reisemål

Det er næringsavdelingen i Arendal kommune som har ansvaret for utviklingen av reiselivet i byen. De har en samarbeidsavtale med næringsklyngen Usus, som drifter Visit Sørlandet.

Usus er på en måte destinasjonsselskapet for Sørlandet og bruker også navnet Visit Sørlandet i markedsføringssammenheng. Det er de som eier nettplattformen visitsorlandet.com.

Usus

Usus er en næringsklynge for reiseliv, kultur og opplevelser på Sørlandet og i Telemark. Den fungerer som et nettverk for over 130 medlemsbedrifter i Agder og Telemark, og jobber for å utvikle og synliggjøre dem gjennom merkevaren Visit Sørlandet. Medlemsbedriftene representerer det helhetlige reiselivsproduktet og består av små og store aktører innenfor overnatting, servering, transport, opplevelser og formidling.

Usus samarbeider også med Innovasjon Norge og NHO Reiseliv Sør-Norge.

Slik blir Sørlandet presentert på VisitNorway.com

Her kan du se hvordan Sørlandet blir presentert hos VisitNorway.com.

Reiselivsstrategi for Arendal

Ønsket er å utvikle Arendal til å bli en helårsdestinasjon, både for ferie og fritid og for -markedet. Kommunen jobber sammen med lokale reiselivsaktører om å utarbeide en strategi for å utvikle reiselivet i Arendal, med utgangspunkt i Innovasjon Norges Håndbok for reisemålsutvikling. I Arendal fokuserer de på en strategi som skal

  • sikre bærekraftig utvikling av regionen for alle, både innbyggere og besøkende, med mål om å oppnå status som et bærekraftig reisemål etter malen fra Innovasjon Norge
  • identifisere og utnytte muligheter som ligger i en bred verdiskaping, og sette felles målsettinger i regionen
  • være et styringsverktøy
  • etablere og forsterke nettverk og kommunikasjonslinjer på tvers av bransjer, både offentlige og private
  • beskrive hvordan de kan samarbeide med andre kommuner, Agder fylkeskommune og Usus, inkludert Visit Sørlandet

Kilder


Usus (u.å.). Om oss. https://usus.no/om-visitsorlandet/


Arendal kommune (u.å.). Snakk med oss i næringsavdelingen. https://www.arendal.kommune.no/tjenester/naring-bevilling-skatt-og-betaling/naringsliv/snakk-med-oss-i-naringsavdelingen/


Visit Sørlandet / Usus (u.å.). Ferie i Arendal – det beste av byliv og skjærgård. https://www.visitsorlandet.com/arendal/

CC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen.
Sist faglig oppdatert 10.05.2023

Læringsressurser

Organisering av reiselivsnæringen

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter