Hopp til innhold

Forretningsdrift (SR-SRL vg2)

Reiselivsnæringen

Reiselivsnæringen i Norge har historisk opplevd en kraftig vekst, men det er også en sårbar næring. Reiselivet påvirkes av faktorer som økonomi, politikk og kriser, som covid-19-pandemien. For å sikre en bærekraftig utvikling må vi kartlegge trender, samarbeidsformer og forretningsmodeller.

Reiselivsdestinasjoner

En destinasjon er ofte målet for eller med reisen. Det er stedet eller området du ønsker å bli kjent med, stedet du har sett deg ut og har lyst til å oppleve. Hva skal til for at et sted blir til en reiselivsdestinasjon? Og hvordan kan vi jobbe for en bærekraftig destinasjonsutvikling?

Læringsressurser

Reiselivsdestinasjoner