Hopp til innhold

Forretningsdrift (SR-SRL vg2)

Reiselivsnæringen

Reiselivsnæringen i Norge har historisk opplevd en kraftig vekst, men det er også en sårbar næring. Reiselivet påvirkes av faktorer som økonomi, politikk og kriser, som covid-19-pandemien. For å sikre en bærekraftig utvikling må vi kartlegge trender, samarbeidsformer og forretningsmodeller.