Hopp til innhold

Forretningsdrift (SR-SRL vg2)

Bærekraft i verdikjeden

Begrepet verdikjede brukes om prosessen fra råvare og fram til et ferdig produkt som selges til sluttbruker. I dag fører teknologiske endringer og bærekraftsutfordringer til at vi må gripe inn og tenke hele verdikjeder på nytt. Dette må vi gjøre for å sikre bærekraft i alle ledd av kjeden.

Læringsressurser

Bærekraft i verdikjeden