Hopp til innhold

Fagstoff

Fra sted til reiselivsdestinasjon

På 1800-tallet kom de første turistene til Norge. Det var engelskmenn som oppsøkte den norske naturen. De ville oppleve fjell, fjorder, jakt, fiske, fotturer og tindebestigning. Siden den gang har utviklingen i reiselivet gått fort, men hva skal til for at et sted blir en reiselivsdestinasjon?
Flåm, en bygd innerst i Aurlandsfjorden. På bildet ser vi turistkaia med bebyggelse og parkeringsplasser, og Fretheim Hotel og Flåm jernbanestasjon i bakgrunnen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva skal til?

Reiselivsnæringen er en tjenesteytende næring som selger sine produkter til lokalbefolkningen og til norske og utenlandske turister. For at et sted skal bli til en reiselivsdestinasjon, må det være noe som kan tiltrekke besøkende. Stedet må i tillegg ha fasiliteter som dekker turistenes øvrige behov, som overnatting, servering og butikker. Ikke minst må stedet være tilgjengelig. For å kunne tilby en helhetlig reiselivsopplevelse må lokalbefolkningen og reiselivsaktørene samarbeide, og sammen skape en helhetlig reiselivsdestinasjon.

Attraksjoner

Stedet må ha attraksjoner som er så attraktive at turister ønsker å se og oppleve det selv. Attraksjoner kan være både naturgitte og menneskeskapte. Dype fjorder, høye fjell, fossefall, skog, elver, skjærgård og hav er eksempler på naturgitte attraksjoner. Menneskeskapte attraksjoner kan være alt fra festivaler til fornøyelsesparker og kjente bygninger.

Samarbeid

For å utvikle et sted til en reiselivsdestinasjon kreves det samarbeid mellom små og store aktører på stedet. Samarbeid fører til større mangfold i tilbudet, og til at aktørene blir sterkere sammen. Inntekter fra turisme kan brukes på lokal utvikling, til å skape arbeidsplasser og til å forhindre fraflytting.

Diskuter i klassen
  • Hvilke forventninger har dere til steder dere har lyst til å besøke?
  • Hva er avgjørende i deres valg av sted når dere skal ut og reise?
  • Hva er det som får dere til å velge ett sted framfor et annet?

Begrepet reiselivsdestinasjon

Ifølge Innovasjon Norge er en reiselivsdestinasjon et geografisk begrenset område. Det kan være en kommune, som for eksempel Trysil. Det kan også være en del av en kommune, som for eksempel Geilo. Det kan eventuelt være flere kommuner, som for eksempel Setesdal.

Georg Kamfjord definerer en reiselivsdestinasjon som «Et samlet tilbud av varer og tjenester og frie goder, som tilfredsstiller den reisendes behov i forbindelse med midlertidige opphold utenfor hjemstedet».

Turistene som kommer, må ha tilbud om et sted å bo, servering og aktiviteter. De trenger også tilgang til andre tjenester som butikker, bensinstasjoner, apotek og helsetjenester. I tillegg må infrastrukturen være på plass, som veier, tog, buss og båt. Avstand til flyplass er også viktig.

Utviklingen fra et sted til en reiselivsdestinasjon – et eksempel

Kilde

Innovasjon Norge. (u.å.). Definisjoner og begreper. Hentet fra https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/0-innovasjonnorge.no/vare-tjenester/reiseliv/merket-for-barekraftig-reiseliv/definisjoner-og-begreper.pdf


CC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen.
Sist faglig oppdatert 26.10.2020

Læringsressurser

Reiselivsdestinasjoner