Hopp til innhold

Fagartikkel

Aurland Ressursutvikling – et destinasjonsselskap

I den utvidede Aurlands-regionen er mange av reiselivsaktørene samlet i destinasjons- og utviklingsselskapet Aurland Ressursutvikling. Flåm AS, som er blant de største destinasjonsselskapene i Norge, er et av datterselskapene.

Aurland Ressursutvikling

Aurland Ressursutvikling er eid av Aurland kommune, Sogn Sparebank, Schage og Siva Eiendom (et statlig foretak under Nærings- og fiskeridepartementet).

Selskapet er en av Norges største reiselivsaktører, med 500 helårs- og deltidsansatte, en omsetning på ca. 1 milliard kroner og mer enn 1,2 millioner gjester i året.

I figuren nedenfor ser du forretningsideen, visjonen, misjonen og verdiene de bygger på.

Pyramidefigur i fire nivåer. Nederst ligger verdiene, som er å være ekte, gjestfri, spektakulær og  kompetent. Over verdiene ligger forretningsideen, som er å utvikle, eie, markedsføre og selge utvalgte, bærekraftige reiselivsopplevelser i verdensmarkedet. Over der igjen ligger misjonen, som er å selge bærekraftige naturopplevelser i verdensklasse. På toppen ligger visjonen, som er å være «the world travelers' first choice for spectacular experiences». Illustrasjon.

Forretningsideen, visjonen, misjonen og verdiene til Aurland Ressursutvikling

Gjennom datterselskapet Flåm AS og andre deleide selskap utvikler Aurland Ressursutvikling reiseliv og reiselivsprodukter som markedsføres og selges både nasjonalt og internasjonalt.

Høsten 2020 gikk Flåm AS også inn på eiersiden i Arctic Train, som kjører turisttog på Ofotbanen. Dette skal gi turistene et helhetlig reiselivstilbud hele året og styrke norsk reiselivs posisjon med flotte togopplevelser.

Aurland Ressursutvikling eier også Myrkdalen AS og er dessuten deleier i selskapene som driver Flåmsbanen og The Fjords.

Her kan du se hvordan selskapet har utviklet seg siden starten i 1997:

Tidslinje som viser utviklingen av selskapet Aurland Ressursutvikling fra det ble stiftet i 1997, til 2019, da selskapet kjøpte Aurland Fjordhotell. Langs linja er ulike milepæler merket av, f.eks. åpninger av nye tilbud, utvikling av nye produkt, oppkjøp og fusjoner. Illustrasjon.

Tidslinje over utviklingen av selskapet Aurland Ressursutvikling

Virksomhetsområder

På hjemmesiden visitflam.com skriver selskapet dette om virksomhetsområdene sine:

  • salg og markedsføring – distribusjon av produkter og opplevelser i det internasjonale markedet, gjennom egen digital distribusjonskanal (se visitflam.com)
  • overnatting og servering – Fretheim Hotel med tilhørende lobbybar og restaurant, Heimly Pensjonat, Toget Kafé, Flåm Bakeri og Hotel Aurlandsfjord (fra 2020)
  • merchandise – salg av egenutviklede produkter og suvenirer i butikkene Flåmsbanemuseet (butikk og museum), Flåm Store og Flåm Exclusive
  • Aurland Skofabrikk – produksjon og salg av den tradisjonsrike Aurlandskoen, vesker og annet tilbehør; utvikling, produksjon og salg av ny modell under merkevaren Aurlands
  • forretningsutvikling – utvikle nye produkter lokalt og regionalt samt ta en rolle i utvikling av nye reisemål
  • Flåmsbana – salg, drift og utvikling av togopplevelsen Flåmsbana mellom Flåm og Myrdal; drift av selskapet Flåm Utvikling (eid 50/50 mellom ARU og Vy)
  • The Fjords – drift og utvikling av fjordbaserte reiselivsopplevelser på Nærøyfjorden, Geirangerfjorden og Lysefjorden (eid 50/50 mellom Flåm AS og Fjord1 ASA)

Videre utvikling

Aurland Ressursutvikling tenker framover, og slik ser den strategiske retningen deres ut:

Den strategiske retningen består av sju punkter: 1) være en ledende tilbyder av reiselivsopplevelser i det globale markedet, 2) foredle og utvikle Flåmsbana, og utvikle reiseliv med tog på andre spektakulære banestrekninger, 3) utvikle og drive det ledende tilbudet av fjordopplevelser, 4) styrke og videreutvikle Flåm og Aurland som et ledende helårs reisemål, 5) ta en ledende rolle i reisemålsutvikling andre steder og løfte helheten i reiselivstilbudet, 6) skape helårs arbeidsplasser og utvikle en organisasjon med unik reiselivskompetanse, 7) styrke virksomheten som unikt bærekraftig og innovativ, tuftet på null eller minimale utslipp. Illustrasjon.

Den strategiske retningen til Aurland Ressursutvikling

Kilde

Aktiv i Oslo (u.å.). Moderne og markedsrettet organisering. Hentet fra https://www.aktivioslo.no/reiselivslag/

Visitflam.com (u.å.). Fusjon mellom Aurland Ressursutvikling og Myrkdalen Fjellandsby. Hentet fra https://www.visitflam.com/nn/information/corporate-information/

Visitflam.com (u.å.). Verksemdsområde. Hentet fra https://www.visitflam.com/nn/information/corporate-information/

Sist faglig oppdatert 25.10.2020
Skrevet av Cathrine Meyer Johansen
Rettighetshaver: visitflam.com

Læringsressurser

Organisering av reiselivsnæringen

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter